Joia

Les joies escultòriques de les col·leccions d’ANNA M NADAL són l’expressió de temes concrets relacionats amb l’entorn vital de l’artista.

Tenen en comú l’esperit mediterrani amb referències tant a antigues cultures com a la modernitat, a la vegetació, a la mitologia, a l’arquitectura i la geometria...en definitiva a tot el que entronca amb l’essència de la nostra civilització.